سه نکته برای انگیزش تیم فروش » دپارتمان مشاوره بازاریابی
کلینیک کسب و کار
کلینیک کسب و کار


سه نکته برای انگیزش تیم فروش


اعمال شرح وظائف غیر قابل انعطاف برای کارکنان بخش خدمات مشتریان می تواند حتی با روحیه ترین افراد تیم خدمات مشتریان را به یک روبات فاقد توانمندی برای نوآوری و ابتکار تبدیل کند. اما اگر سیستمی را پیاده کنیم که اعتماد ما به کارکنان برای رسیدن به یک تشخیص حاصل از تجربۀ خویش را فراهم آورد، آنگاه خروجی ارزیابی عملکرد  کارکنان خدمات مشتریان دیدنی خواهد بود.

    - شاخص هائی را در ارتباط با مشتریان تعریف کنیم. کارکنان نقاط تماس با مشتریان با درک روشن از این شاخص ها یاد می گیرند که خطوط قرمز کجاست و تا کجا می توانند با مشتریان تعامل داشته باشند.
   -  بازخوردها را جمع آوری کنیم. پس از هر تعامل از مشتری بازخورد آن را بخواهید. نظرات ایشان را در بین افراد تیم منعکس کنید تا افراد در مورد موفقیت یا ناکامی خود به قضاوت برسند و نسبت به بهبود تعامل خویش با مشتری اقدام کنند.
   -  یک برنامه تربیتی را بکار بگیریم . وقت بهترین و حرفه ای ترین نیروهای تان را آزاد کنید تا برای تربیت افراد جدید تیم، زمان بگذارند و به آنها آموزش حین کار بدهند.

به قلم محمد سالاری

عضو هیأت علمی دپارتمان مشاوره TMBA

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران